„Oswajanie z mediami krokiem ku wolności”

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” otrzymało grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacja/edukacja medialna i informacyjna. Projekt pt. Oswajanie z mediami krokiem ku wolności realizować będą animatorzy „Polis” i grupy „Horyzont”. Projekt opiera się na istniejącej i wciąż

Projekty

Kampania Rady Europy „Bez nienawiści” Grupa Horyzont – przeciwko karze śmierci, która działa na rzecz abolicji oraz promuje ideę sprawiedliwości naprawczej. Noc Świątyń, w ramach której wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą odwiedzić świątynie różnych wyznań. „Granice pamięci” zajmujące się konsekwencjami przesunięcia granic