Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, ale środowisko powstawało w 1992, kiedy Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Głównym celem naszej organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego, odpowiedzialnego, twórczego i bezpiecznego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym i promowanie praw człowieka. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic oraz studentek i studentów, a także grup o utrudnionym dostępie do dóbr kultury, m.in. dla więźniarek i więźniów. Animatorzy „Polis” pracują  metodami aktywnymi, włączającymi uczestników i uczestniczki, pozwalającymi  doświadczyć poruszanych tematów.

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń pozwoliło nam wypracować własne metody pracy z grupami. Dzielimy się nimi organizując w ramach naszych projektów spotkania i warsztaty dla trenerów i trenerek – studentów i studentek, nauczycieli i nauczycielek, prawników i prawniczek, a także środowiska organizacji pozarządowych. Dłuższe i krótsze kursy i spotkania o animacji grup prowadziliśmy w ramach dotacji OSI (roczny kurs „Jak ciekawie uczyć o prawach człowieka”), grantów norweskich (kilkutygodniowy cykl spotkań dla początkujących trenerów i trenerek zakończony superwizją ich pierwszych zajęć) czy współpracy ze Stowarzyszeniem  im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (zajęcia dla prawników i prawniczek czy ambasadorów RPO pt. „Jak uczyć prawa nieprawników).

 „Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe, współpracuje z wieloma polskimi i europejskimi organizacjami, uczelniami i profesjonalnymi mediami.

Zapraszamy do współpracy. Szukamy aktywnych ludzi i godnych zaufania partnerów do realizacji wspólnych projektów!

Zarząd

Prezes: Maciej Sopyło

W organizacji od czternastu lat. To w „Polis” uczyłem się dziennikarstwa i pracy trenerskiej.  Pracowałem jako dziennikarz gazeta.pl i dziennika „Metro”.  Jestem trener  i stałym współpracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od niedawna – członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od dwunastu lat pracuję z grupami w obszarze edukacji i skutecznej komunikacji. Przeprowadziłem ponad tysiąc godzin warsztatów z zakresu praw człowieka, law enforcement, edukacji medialnej i cyfrowej, odpowiedzialnego dziennikarstwa, autoprezentacji i komunikacji, pracy z grupami i pracy zespołowej – dla nauczycieli i nauczycielek, prawniczek i prawników, pracowników i pracowniczek trzeciego sektora, studentów i studentek, dzieci i młodzieży, a także dla więźniów i więźniarek. Prowadzę zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłem ścieżkę prawno-kryminologiczną Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, jestem doktorantem Instytutu Nauk Prawnych PAN, gdzie przymierzam się do napisania doktoratu z kryminologii.

Kontakt: m.sopylo@polis.org.pl, 507 296 107.

Wiceprezeska: Zuzanna Piechowicz – z.piechowicz@polis.org.pl

Skarbnik: Jan Dąbkowski

Berenika Anders – pełnomocniczka zarządu

Komisja rewizyjna:

Hanka Nowicka

Julia Mardeusz

Magdalena Dąbkowska

Sąd koleżeński:

Barbara Krywoszejew

Paula Kowalcze

Tomasz Kurowski

Składki:

Od początku 2009 roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 25 zł kwartalnie. Można ją wpłacać na:

Konto bankowe w Banku Pekao S.A.
Oddział: ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

Numer konta: 9812 4061 7511 1100 1025 1470 97

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”
Pl. Defilad 1/1212
00-901 Warszawa

W tytule należy wpisać swoje imię i nazwisko i okres, za który się płaci.

Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis” to m.in.:

Mirosław Bartołd

Jan Dąbkowski

Magdalena Dąbkowska

Paula Kowalcze

Barbara Krywoszejew

Łukasz Krzyżanowski

Danek Łubiński

Julia Mardeusz

Olga Maroszyk

Marta Mazuś

Hanka Nowicka

Kornelia Nowicka

Zuzanna Piechowicz

Hanna Siemaszko

Małgorzata Sobolewska

Joanna Socha

Maciej Sopyło

Michał Wieczorek