Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, ale środowisko powstawało w 1992, kiedy Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich (kolejne pokolenia spotykają się na cotygodniowych Czwartkach o godz. 18 w Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka). Głównym celem naszej organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla gimnazjalistów, licealistów i studentów, a także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka czy Fundacją Wychowawców i Młodzieży „Prom”). Członkowie stowarzyszenia, to młodzi ludzie prowadzący warsztaty dziennikarskie, spotkania, obozy i media wydarzeniowe (m.in. o Festiwalu Nauki czy Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”), aby pokazać i ulepszyć działania medialne młodszych i przygotować ich do profesjonalnej pracy. Organizacja interesuje się prawami człowieka i rozwojem obywatelskim, działając na ich rzecz. „Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe, współpracuje z wieloma polskimi i europejskimi organizacjami, uczelniami i profesjonalnymi mediami.

Strona powstała dzięki programowi Obywatele dla Demokracji finansowanemu z funduszy EOG

baner