Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, ale środowisko powstawało w 1992, kiedy Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Głównym celem naszej organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego, odpowiedzialnego, twórczego i bezpiecznego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym i promowanie praw człowieka. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic oraz studentek i studentów, a także grup o utrudnionym dostępie do dóbr kultury, m.in. dla więźniarek i więźniów. Animatorzy „Polis” pracują  metodami aktywnymi, włączającymi uczestników i uczestniczki, pozwalającymi  doświadczyć poruszanych tematów.

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń pozwoliło nam wypracować własne metody pracy z grupami. Dzielimy się nimi organizując w ramach naszych projektów spotkania i warsztaty dla trenerów i trenerek – studentów i studentek, nauczycieli i nauczycielek, prawników i prawniczek, a także środowiska organizacji pozarządowych. Dłuższe i krótsze kursy i spotkania o animacji grup prowadziliśmy w ramach dotacji OSI (roczny kurs „Jak ciekawie uczyć o prawach człowieka”), grantów norweskich (kilkutygodniowy cykl spotkań dla początkujących trenerów i trenerek zakończony superwizją ich pierwszych zajęć) czy współpracy ze Stowarzyszeniem  im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (zajęcia dla prawników i prawniczek czy ambasadorów RPO pt. „Jak uczyć prawa nieprawników).

 „Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe, współpracuje z wieloma polskimi i europejskimi organizacjami, uczelniami i profesjonalnymi mediami.

Strona powstała dzięki programowi Obywatele dla Demokracji finansowanemu z funduszy EOG.

baner