Kampania Rady Europy „Bez nienawiści”
Grupa Horyzont – przeciwko karze śmierci, która działa na rzecz abolicji oraz promuje ideę sprawiedliwości naprawczej.

horyzont

Noc Świątyń, w ramach której wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą odwiedzić świątynie różnych wyznań.

nocswiatyn

„Granice pamięci” zajmujące się konsekwencjami przesunięcia granic Polski po II Wojnie Światowej. granicepamieci