Akademia Młodego Dziennikarzawarsztaty dziennikarskie dla młodych dziennikarzy i dziennikarek. Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Europejskim Domem Spotkań Młodzieży.
Edukacja medialna dla Odessyszkolenie i wsparcie warsztatów trenerów i trenerek edukacji medialnej i cyfrowej w Odessie. Projekt realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Multimedia dla liderów – projekt budowania kompetencji obywatelskich i wykorzystania nowych technologii w działaniach młodych liderów i liderek Warszawy. Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
wspieraliśmy integrację dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Coniewie. Projekt realizowany z funduszy MEN.
Kampania Rady Europy „Bez nienawiści” – „Polis” koordynuje polską edycję kampanii promującej sieć bez hejtu i mowy nienawiści. 
Grupa Horyzont – przeciwko karze śmierci przy „Polis” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – wspieramy  działa na rzecz abolicji i promujemy ideę sprawiedliwości naprawczej. Projekt uzyskał wsparcie Open Society Institute.

horyzont

Noc Świątyń – noc, w którą mieszkańcy Warszawy mogą odwiedzić świątynie różnych wyznań.

nocswiatyn

„Granice pamięci” – przyglądamy się społecznym konsekwencjom przesunięcia granic Polski po II Wojnie Światowej. granicepamieci