Nasze działania wspierali lub wspierają m.in.:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
European Youth Press eyp
Fundacja Wychowawców i Młodzieży „Prom” prom
Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Zespół ds. Mediateki Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Humanity in Action Polska humanity
Collegium Civitas
Human Rights House
Fundacja Krzyżowa
krzyzowa
Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach
teremiski
Festiwal Nauki w Warszawie
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
YMCA Polska
Fundacja Nowe Media
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Jugendpresse Deutchland