Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” oraz warszawskie świątynie w ramach obchodów Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii oraz Międzynarodowego Dnia Pokoju, które mają miejsce 21 września każdego roku.

Po raz pierwszy Noc Świątyń została zorganizowana w 2015 roku, wzięło w niej udział 11 warszawskich świątyń. Kilka tysiecy mieszkańców Warszawy ( i nie tylko!) wzięło odwiedziło kościoły różnych wyznań.

Celem Nocy Świątyń jest nie tylko poznanie obrzedów i zasad wiary różnych religii, ale również spotkanie ze społecznościami skupionymi wokół nich. Naszym celem jest ukazanie Warszawy, jako miasta wielokulturowego, różnorodnego i otwartego, które swe tradycje wielokulturowości kultywuje od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy niechęć do wszelkiej „inności” jest coraz mocniej zauważalna, gdy nastroje antyuchodźcze oraz antymuzułmańskie są coraz silniejsze, tego typu inicjatywy mogą pomóc poznać społeczności, do których niektórzy mogą żywić uprzedzenia.

Program tegorocznej Nocy Świątyń dostępny jest tutaj: http://polis.org.pl/2016/08/15/program2016

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Warszawa Wielu Religii” współfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Kontakt i koordynacja:

Aleksandra Żegota

Barbara Jędrzejczyk

508 312 116, nocswiatyn@gmail.com