Edukacja medialna i cyfrowa w środowisku migranckim. Propozycja działań” to rezultat naszego projektu MigrantLiter@cies, który realizowaliśmy przez ostatnie 3 lata w partnerstwie z innymi europejskimi organizacjami.

W naszej publikacji znajdziesz scenariusze zajęć i opisy dobrych praktyk – jak w zajęcia z migrantkami i migrantkami włączać działania związane z rozwijaniem kompetencji medialnych i cyfrowych. Naszą publikację kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorów, animatorów i animatorek pracujących z dorosłymi migrantami i migrantkami, a także dla instytucji realizujących działania szkoleniowe dla kadr nauczycielskich uniwersytetów, ośrodków badań i szkoleń, ośrodków edukacji dorosłych, organizacji pozarządowych etc.

 

Projekt „Migrant Literacies” jest finansowany ze środków Erasmus+.
Kurs odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej

Publikację można pobrać tutaj.