Migrant Literacy to projekt, który w partnerstwie z 8 innymi organizacjami z 8 europejskich krajów realizujemy od stycznia 2018 roku.

Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych sposobów wykorzystania TIK w pracy z dorosłymi migrantami i migrantkami, zwłaszcza w trakcie zajęć językowych. Chcemy testować różne sposoby wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby odnajdywać najlepsze sposoby rozwijania kompetencji językowych, ale też medialnych i cyfrowych.

W ramach projektu wzięliśmy udział w tygodniowym szkoleniu w Bolonii, w trakcie którego wymieniliśmy się praktykami w pracy z dorosłymi, rozwijaniu kompetencji medialnych i cyfrowych, nauce języka i planowaliśmy szkolenia dla edukatorów i edukatorek, którzy w krajach biorących udział w projekcie pracują z migrantami i migrantami. W listopadzie wybieramy się do Tillburga, aby planować projektowy kurs e-learningowy (mooc).

Głównym działaniem w projekcie będą warsztaty dla migrantów i migrantek, które będziemy realizować do końca tego roku szkolnego (2018/19). Planujemy je razem z edukatorkami i edukatorami, którzy wzięli udział w szkoleniu krajowym poświęconym wykorzystaniu TIK w pracy z dorosłymi. Warsztaty będą się koncentrowały na efektownym i kreatywnym wykorzystaniu TIK w trakcie nauki języka, rozwoju innowacyjnych metodologii pozwalających na włączenie edukacji medialnej i cyfrowej w pracę z dorosłymi migrantami.

Przygotujemy także przewodnik krajowy, który będzie odpowiadał na pytanie „jak to zrobić?” i pokazywał przykłady „co zrobić”, aby wspierać wiedzę i kompetencję edukatorów, lektorów, trenerów i nauczycieli pracujących z dorosłymi migrantami w Europie. A w języku angielskim dostępny będzie wspomniany wcześniej kurs e-learningowy: MOOC składający się z 10 modułów i trwający 4 miesiące, skierowany do osób odpowiadających za realizację projektów szkoleniowych dla edukatorów pracujących z dorosłymi migrantami w Europie.

Na zakończenie przeprowadzimy seminarium, na którym podzielimy się rezultatami naszego projektu.

Projekt „Migrant Literacies” jest finansowany ze środków Erasmus+.

Liderem projektu jest włoska organizacja Zaffiria.

Strona internetowa projektu: migrantliteracies.eu

Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiejerasmus+logo_micmigrant-literacies-logo-high-res-for-print-use