Drodzy członkowie i członkinie,

Zapraszam Was serdecznie na Walne wyborcze zgromadzenie Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Data: poniedziałek 19 lutego 2018 r, godz. 18.30, drugi termin zebrania o godzinie 19.00.

Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, VI p., sala konferencyjna.

Proponowany PORZĄDEK OBRAD:

1. Zaakceptowanie przez Walne zgromadzenie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od ostatniego walnego zebrania.

3. Dyskusja nad sprawozdaniem i jego akceptacją.

4. Zgłaszanie kandydatów do zarządu.

5. Przedstawienie się kandydatów do zarządu – kim są, co chcieliby robić w zarządzie.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Wybór członków zarządu.

8. Zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej.

9. Przedstawienie się kandydatów do komisji rewizyjnej.

10. Wybór komisji skrutacyjnej.

11. Wybór członków komisji rewizyjnej.

12. Zgłaszanie kandydatów do sądu koleżeńskiego.

13. Przedstawienie się kandydatów do sądu koleżeńskiego.

14. Wybór członków sądu koleżeńskiego.

15. Dyskusja nad zmianami w statucie organizacji.

16. Głosowanie zmian w statucie organizacji. 

17. Dyskusja nad strategią Stowarzyszenia, podział zadań pomiędzy członków Stowarzyszenia.

18. Wolne wnioski.

Ponieważ walne zebranie pochyli się także nad zmianami w statucie, na walne zebranie, z głosem doradczym, serdecznie zapraszam także byłych członków i członkinie, członków i członkinie wspierające.

W głosowaniach mogą uczestniczyć jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, czyli osoby, które złożyły wypełnioną deklarację i ankietę członkowską, ich kandydatury zostały zaakceptowane przez zarząd bądź Walne zgromadzenie, a składki zapłacone.

Do składania deklaracji zapraszamy osoby, które uczestniczyły już w rocznych warsztatach, tworzeniu gazet festiwalowych i są chętne do intensywniejszego włączenia się we współdziałanie przy polisowych projektach.

W imieniu zarządu,

Maciej Sopyło