Maciej Sopyło, Marcin Grudzień – trenerzy związani od lat z „Polis” – postanowili uruchomić roczny kurs trenerski dla wszystkich, którzy widzą potrzebę rozwoju własnych kompetencji pracy z grupami metodami aktywnymi.

Kurs składać się będzie ze 120 godzin szkoleniowych, superwizji warsztatów uczestników i uczestniczek oraz wypracowania z każdym i każdą z nich Indywidualnego Planu Rozwoju Trenera/Trenerki. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w Warszawie w jeden weekend w miesiącu, od października (pierwszy zjazd) do czerwca (spotkanie ewaluacyjne).  Zajęcia prowadzone będą doświadczonych trenerów Macieja Sopyło i Marcina Grudnia metodami aktywnymi, wypracowanymi i sprawdzonymi w ramach ich pracy z grupami w „Polis” i innych doświadczeń zawodowych.

Formularz rekrutacyjny, program i harmonogram Szkoły oraz informacje o kosztach znajdziecie poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 23 października.

Pomysłodawcami Szkoły są Maciej Sopyło i Marcin Grudzień, doświadczeni trenerzy związani ze Stowarzyszeniem „Polis” – program szkoły i koszt udziału w niej jest  próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska nauczycieli i nauczycielek, studentów i studentek oraz trenerów i trenerek organizacji pozarządowych.

Formularz rekrutacyjny

Zaproszenie do udziału w STiTE

Regulamin STiTE