Zapraszamy na webinarium: Gra edukacyjna jako sposób budowania szkolnej wspólnoty (na przykładzie międzykulturowego Zespołu Szkół w Coniewie).

W drugiej połowie 2016 r. w ramach Stowarzyszenia „Polis” zorganizowaliśmy w międzykulturowym Zespole Szkół w Coniewie serię działań wspierających integrację szkolnej społeczności. Dawaliśmy dużo okazji do wspólnego działania, nie zapominając o międzykulturowej specyfice grupy. Kierowaliśmy się ideą, że dobra atmosfera i bezpieczeństwo w szkole wymagają starań całej społeczności.

Opowiemy o:

– przygotowaniu działań z kadrą kierownicza i pedagogiczną szkoły, a także asystent(k)ami kulturowymi;

– wstępnych zajęciach z uczniami i uczennicami;

– grze edukacyjnej dla klas 0-3 szkoły podstawowej;

– grze edukacyjnej dla klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum;

– podsumowujących zajęciach z uczniami i uczennicami;

– festynie szkolnym podsumowującym i zamykającym działania;

– wnioskach i rekomendacjach, a także przygotowywanej publikacji z opisami i scenariuszami działań.

O szkole: w 10 oddziałach uczy się ok. 150 uczniów i uczennic, w tym ok. 30 młodych uchodźców i uchodźczyń z pobliskiego ośrodka w Lininie.

Webinarium odbędzie się 8.12. oraz 12.12. Poniżej linki do formularzy rejestracyjnych:

webinarium – 8.12 ( czwartek)
https://fundacjaceo.clickmeeting.com/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-cz-1/register?_ga=1.153406072.1148812303.1479986283
webinarium 12.12 ( poniedziałek)
https://fundacjaceo.clickmeeting.com/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-cz-2/register?_ga=1.153406072.1148812303.1479986283

Zachęcamy do uczestnictwa!

Powyższy projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

www.polis.org.pl