Stowarzyszenie „Polis” koordynator Kampanii „Bez nienawiści” ogłasza nabór do projektu: „No Hate Speech Movement – doświadczenia organizacji polskich i ukraińskich”. Poszukujemy młodych ludzi, zainteresowanych tematem zwalczania mowy nienawiści i chętnych do udziału w projekcie, który odbędzie się w terminie od 13 do 19 listopada 2016 r. w Żytomierzu(Ukraina). Projekt dotyczyć będzie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w walce z mową nienawiści, pomiędzy dwoma narodowymi Kampaniami „No Hate Speech Movement” – w Polsce i na Ukrainie.

W ramach projektu zajmiemy się między innymi:

  • Rolą pracy z młodzieżą w zakresie zwalczania mowy nienawiści.
  • Sposobami zwalczania mowy nienawiści poprzez edukację w zakresie praw człowieka.
  • Tolerancją jako sposobem zapewniania równych praw i szans dla wszystkich grup w społeczeństwie.
  • Przeciwdziałaniem mowie nienawiści w mediach.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz oferują transport na miejsce. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: kampania@beznienawisci.pl lub pod numerem 502056512 (koordynator projektu).

Rekrutacja trwa do 2.11.2016.