To ostatnia szansa, aby dołączyć do wyjątkowej grupy pracującej nad swoimi liderskimi umiejętnościami.  Chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć swój zespół? Jak wspólnie decydować, co będziecie robić? Jak realizować Wasze pomysły? Jak wykorzystać nowe technologie i media społecznościowe, by opowiedzieć innym, co robicie? Zgłoś się! https://goo.gl/forms/QMx8oag2IQP800qa2

Udział w rocznym projekcie jest bezpłatny. Najbliższe zajęcia już w najbliższy weekend:

sobota, 15 października, 9.00-17.00, niedziela, 16 października, 9.00 – 17.00.

Potem pracować będziemy w poniedziałki w godz. 17.00-19.15. Projekt zakończymy w czerwcu.

Nie prowadzimy wykładów, pracujemy metodami warsztatowymi, bazującymi na aktywności uczestników i uczestniczek.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Dla kogo?

Do programu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – tych z Was, którzy/które są liderami/liderkami działań w swoich środowiskach – np. udzielają się na forum szkoły, działają w samorządzie, redakcji szkolnej gazety czy radiowęźle, są wolontariuszami i wolontariuszkami organizacji pozarządowych itd. – lub aspirują do takiej roli, chcą działać na rzecz innych.

Do czego zapraszamy?

Projekt „Multimedia  dla liderów” łączy w sobie szkolenia z umiejętności interpersonalnych i trenerskich z warsztatami przybliżającymi nowe media i nowe technologie, bez których trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne działania.

Projekt trwa dwa semestry – od października 2016 roku do czerwca 2017 roku. Obejmuje 90 godzin bezpłatnych zajęć.

Tematy części pierwszej:

Sposoby budowania zespołu – Jak tworzyć zgraną drużynę?
Motywacja – Jak zachęcić do wysiłku siebie i innych?
Lider a zespół, czyli kto tu rządzi – jak zaplanować cele?
Praca metodą projektu. Jak skutecznie zaplanować działania?
Zasady dobrej komunikacji offline i online, w tym problemy mowy nienawiści i internetowego hejtu.
Rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Tematy części drugiej:

Social media w działaniach społecznych. Dziennikarstwo a PR.
Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Od czego zależą zachowania moich rówieśników – internautów w sieci?
Jak napisać dobry tekst do Internetu? Jak być widocznym w sieci?
Podstawy nagrywania i montażu dźwięku. Jak wykorzystać dźwięk w działaniach społecznych?
Podstawy nagrywania i montażu wideo. Jak wykorzystać film w działaniach społecznych?
Nowoczesne narzędzia internetowe w służbie działań na rzecz innych. Co można z naleźć w sieci i jak tego użyć?

Oprócz udziału w bezpłatnych warsztatach każdy uczestnik i uczestniczka będzie miał możliwość konsultacji swoich własnych projektów.

Wszystkie zajęcia i spotkania prowadzić będą doświadczeni  trenerzy “Polis” i eksperci nowych technologii – specjaliści w swoich dziedzinach.

Warunki uczestnictwa:

obecność na cotygodniowych spotkaniach: poniedziałki w godzinach 17:00 do 19:15.
obecność na zjazdach:

sobota – niedziela, 15-16 października

sobota, 3 grudnia,

zaangażowanie w zadanie grupowe: przygotowanie, promocję i przeprowadzenie wydarzeń – spotkań z ekspertami,
włączenie się w realizacje projektu społecznego.

Zgłoś się!

https://goo.gl/forms/QMx8oag2IQP800qa2

Projekt finansowany jest ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.