Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: Animator działań przeciw mowie nienawiści.

Dla kogo?
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zainteresowanych problemem mowy nienawiści i zmotywowanych do tego, by włączyć się w walkę z hejtem Internecie i poza nim. Dla chcących sprawdzić się w organizacji wydarzeń i dla zainteresowanych animacją warsztatów.

Oferujemy:
– ponad 30 godzin bezpłatnych warsztatów (8 spotkań w czwartki w godz. 17.30-19.30 i dwa dni weekendowe: 8 XI i 6 XII),
– zdobycie wiedzy o przyczynach, skutkach i formach mowy nienawiści,
– poznanie metod przeciwdziałania mowie nienawiści online i offline,
– zdobycie umiejętności animatora warsztatów dla młodzieży,
przeprowadzenie pierwszych warsztatów dla młodzieży pod okiem doświadczonego trenera „Polis”,
– dołączenie do polskiego zespołu Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” i sprawdzenie się w organizacji praktycznych działań przeciwko mowie nienawiści.

Oczekujemy:
– przemyślanej decyzji i pełnego, zaangażowanego udziału w programie: obecności na zajęciach, przeprowadzenia własnych warsztatów w szkołach, włączenia się w organizację przynajmniej jednego wydarzenia przeciwko mowie nienawiści.
Z wybranymi osobami mogą zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Zgłoszenia można nadsyłać poprzez formularz zgłoszeniowyhttp://tinyurl.com/pmrleee do poniedziałku 26 października.

Początek warsztatów: 29 października 2015r. Koniec: 20 grudnia 2015r.