Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” otrzymało grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacja/edukacja medialna i informacyjna.

Projekt pt. Oswajanie z mediami krokiem ku wolności realizować będą animatorzy „Polis” i grupy „Horyzont”. Projekt opiera się na istniejącej i wciąż rosnącej sieci gazet więziennych, redagowanych przez więźniów dla więźniów. Wprowadzi do więzień elementy wiedzy o mediach i informacji. Warsztaty dla więźniów dadzą uczestnikom rzetelną wiedzę o redakcji i gatunkach dziennikarskich, nauczą analizowania informacji i pokażą, jak być krytycznym i twórczym odbiorcą a niekiedy twórcą mediów. Medialna ścieżka rozwoju wzmocni rozwój kompetencji komunikacyjnych, odpowiedzialności, współpracy i resocjalizację skazanych. Pośrednimi beneficjentami będą wszyscy czytelnicy prasy więziennej. Wydanie mini-podręcznika redaktora gazet więziennych niezbędnika zawierającego informacje o redakcji i pisaniu oraz przetwarzaniu informacji, uwzględniającego specyfikę działania w warunkach izolacji utrwali efekty projektu.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie w poświęconej mu zakładce na stronie grupy „Horyzont”.