Zapraszamy na spotkanie robocze dot. stworzenia polskiej Koalicji przeciw mowie nienawiści w Internecie w ramach kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”. Spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 października 2013 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest zbudowanie Koalicji organizacji, instytucji i grup, które aktywnie będą realizowały zadania Kampanii „Bez nienawiści” w Polsce.

Zapraszamy organizacje, instytucje i grupy z całej Polski:
– przeciwdziałające mowie nienawiści i dyskryminacji, działające na rzecz praw człowieka, reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne;
– młodzieżowe i pracujące z młodzieżą;
– działające w obszarze Internetu, którym zależy na przestrzeganiu praw człowieka online.

Stworzenie Koalicji jest kluczowym elementem Kampanii „Bez nienawiści” – polskiej części Kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”

Pod linkiem znajduje się formularz online zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie. Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży i skorzystania z noclegu w noc 22/23 października – prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu – możliwość będzie uzależniona od liczby i kolejności zgłoszeń.

Zaproszenie na spotkanie.

Kontakt: kampania @ beznienawisci.pl