Drodzy członkowie i chętni do wstąpienia do organizacji!
Zapraszamy na Walne zgromadzenie „Polis”. Podsumujemy ostatni rok działań, zaproponujemy strategię na kolejne lata oraz wybierzemy nowe władze.

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”
Data: 3 marca 2013, godz. 16.30 (wtedy zaczynamy), drugi termin godz. 17.00.
Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, VI p., sala konferencyjna

Proponowany PORZĄDEK OBRAD:
1. Zaakceptowanie przez Walne zgromadzenie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w czasie od stycznia 2012 do lutego 2013.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem i jego akceptacją.
4. Propozycja strategii Stowarzyszenia na przyszłą kadencję.
5. Zgłaszanie kandydatów do zarządu.
6. Przedstawienie się kandydatów do zarządu – kim są, co chcieliby robić w zarządzie.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Wybór członków zarządu.
9. Zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej.
10. Przedstawienie się kandydatów do komisji rewizyjnej.
11. Wybór komisji skrutacyjnej.
12. Wybór członków komisji rewizyjnej.
13. Zgłaszanie kandydatów do sądu koleżeńskiego.
14. Przedstawienie się kandydatów do sądu koleżeńskiego.
15. Wybór komisji skrutacyjnej.
16. Wybór członków sądu koleżeńskiego.
17. Dyskusja nad strategią Stowarzyszenia, podział zadań pomiędzy członków Stowarzyszenia.
18. Wolne wnioski.
19. Integracja? 

W głosowaniach będą mogli uczestniczyć jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia „Polis”,
czyli osoby, które złożyły wypełnioną deklarację i ankietę członkowską, ich kandydatury zostały zaakceptowane przez zarząd bądź Walne zgromadzenie, a składki zapłacone.
Liczymy na Twoją obecność!

W imieniu zarządu,
Maciek Sopyło